Menu

За клиенти

При сключване на договор за таксиметров превоз „Такси–С–Експрес” АД, предоставя възможност на своите клиенти да ползват едномесечен кредит за извършените транспортни услуги. Предлагаме Ви следните начини на партньорство и плащане:

Извършване на таксиметров превоз с ваучери

Ние ще изработим безплатно и ще Ви предоставим кочани с номерирани ваучери. Дизайнът, броят на копията в един кочан и реквизитите за попълване са според Вашите нужди и желание. При извършване на таксиметрова услуга, Вашият служител трябва само да впише името си и сумата, посочена на таксиметровия апарат, след което да скъса първия екземпляр от ваучера и да го даде на таксиметровия шофьор. Вторият екземпляр остава на кочана за Вашето счетоводство. Първата седмица на месеца ние ще Ви издаваме данъчна фактура. В 20 /двадесет/ дневен срок след получаване на фактурата, Вие превеждате сумата по наша банкова сметка.

Смарт управление на превоза с Е-фактури и Е-ваучери