За клиенти

При сключване на договор за таксиметров превоз „Такси–С–Експрес” АД, предоставя възможност на своите клиенти да ползват едномесечен кредит за извършените транспортни услуги. Предлагаме Ви следните начини на партньорство и плащане:

Извършване на таксиметров превоз с ваучери

Ние ще изработим безплатно и ще Ви предоставим кочани с номерирани ваучери. Дизайнът, броят на копията в един кочан и реквизитите за попълване са според Вашите нужди и желание. При извършване на таксиметрова услуга, Вашият служител трябва само да впише името си и сумата, посочена на таксиметровия апарат, след което да скъса първия екземпляр от ваучера и да го даде на таксиметровия шофьор. Вторият екземпляр остава на кочана за Вашето счетоводство. Първата седмица на месеца ние ще Ви издаваме данъчна фактура. В 20 /двадесет/ дневен срок след получаване на фактурата, Вие превеждате сумата по наша банкова сметка.

Смарт управление на превоза с Е-фактури и Е-ваучери